INTM Belgium INTM Belgium INTM Belgium INTM Belgium INTM Belgium

WETTELIJKE VERMELDINGEN

WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website en www.intm.be ( hierna: de “Site”) worden gepubliceerd en onderhouden door  :

INTM SAS

2 Rue Kléber 92300 Levallois-Perret

Kapitaal 1 500 000 Euros – RCS Nanterre B 453 207 243 – APE 6202A – FR 95 453 207 243

Intellectueel eigendomsrecht

De site is beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom . De inhoud en vormgeving van de site zijn het exclusieve eigendom van INTM . Alle reproductierechten zijn voorbehouden , met inbegrip van fotografische en iconografische voorstellingen. Reproductie van alle of een deel van de site op alle media is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van INTM . INTM behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.